KSIĘGOWOŚĆ ENERGETYCZNA / OSZCZĘDNOŚCI / WYMOGI PRAWNE

MONITORING ZUŻYCIA ENERGII I MEDIÓW


Czym się zajmujemy Oferta
O NAS

Czym się zajmujemy


Aby wypełnić zobowiązania wobec Unii Europejskiej, polski ustawodawca zobowiązał jednostki sektora publicznego do poprawy efektywności energetycznej. Zgodnie z art. 6. 1. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku do zadań jednostek sektora publicznego należy stosowanie co najmniej jednego ze środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ustawie. Oferowany przez nas program oszczędnościowy bez wątpienia wypełnia założenia w/w ustawy będąc przedsięwzięciem służącym poprawie efektywności energetycznej.

Ustawa z dnia 20.05.2016 o efektywności energetycznej

Działalność firmy oparta jest na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań oszczędnościowych w zakresie zarządzania energią i mediami w budynkach użyteczności publicznej i nie tylko. Nasza oferta to nowoczesny program składający się z całej gamy skutecznych narzędzi współpracujących ze sobą i skupionych w jednej aplikacji internetowej strzeżonej indywidualnym, niepowtarzalnym kodem dostępu. Wdrożenie systemu zapewni administratorowi korzyści z systematycznej kontroli efektywności wykorzystania energii i mediów oraz prognozowania ich zużycia i budżetu. Ponad 10-cio letnie doświadczenie naszego zespołu we wdrażaniu rozwiązań oszczędnościowych i optymalizacyjnych daje Państwu gwarancję na poprawę efektywności energetycznej w zarządzanych budynkach. Podstawowym i najważniejszym źródłem wiedzy, koniecznym do szacowania i uzyskiwania oszczędności, jest monitoring zużycia energii i mediów. Dzięki przejrzystości zasad korzystania z oferowanego monitoringu ręcznego i/lub automatycznego w jednej aplikacji, zarządzanie energią i mediami bardzo szybko staje się kulturą pracy w organizacji. Nasza oferta skierowana jest do jednostek administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych.


System typu SCADA


Internetowa platforma do księgowości energetycznej i zdalnego monitoringu zużycia energii i mediów, stworzona i stale udoskonalana przez zespół inżynierów i programistów firmy.
Energy Consumption Accounting


Księgowość energetyczna to podstawowy element systemów zarządzania energią. Dane gromadzone w aplikacjach internetowych, aby dać wiarygodny obraz kosztów i zużycia analizowanych mediów, podlegają weryfikacji, polegającej na walidacji faktur rozliczeniowych.

Monitoring Manualny MMR


System monitoringu ręcznego to podstawowy model kontroli zużyć energii i mediów pozwalający na przechowywanie danych, ich przetwarzanie, porównywanie, prezentację i analizę.
Monitoring Autamatyczny AMR


W systemie monitoringu automatycznego dane o zużyciu pobierane i przesyłane są do aplikacji zdalnie – 96 razy na dobę. To zaawansowane narzędzie pozwala na pełną kontrolę efektywności energetycznej budynku.

Monitoring Hybrydowy HMR


Monitoring hybrydowy to uniwersalny system łączący w sobie funkcjonalności MMR i AMR, oparty o tę samą platformę analityczną.

OFERTA

Nasze rozwiązania księgowości energetycznej


System typu SCADA

oferowany przez nas system jest autorską platformą internetową służącą do księgowości energetycznej i zdalnego monitoringu zużycia energii i mediów, skupiającą w sobie trzy modele monitoringu energetycznego: Manualny (MMR), Automatyczny (AMR) i Hybrydowy (HMR). Aplikacja umożliwia administratorowi zarządzanie grupami obiektów o różnych lokalizacjach, z jednego miejsca na ziemi. Dzięki aplikacji administrator otrzymuje pełną informację dotyczącą gospodarki energetycznej w budynku lub grupie budynków. Podstawowym źródłem danych systemu są faktury od dostawców energii i mediów (księgowość energetyczna), które dają obraz zużyć i kosztów w okresach rozliczeniowych. Równoległym źródłem zasilającym aplikację do osiągnięcia pełnej funkcjonalności systemu są dane z systemów monitoringu, które trafiają w sposób: automatyczny (bezpośrednio z liczników rozliczeniowych), manualny (wprowadzane są stany liczników przez osoby upoważnione przez administratora obiektu) lub hybrydowy (współdzieląc przestrzeń analityczną z dwoma ww. systemami), dzięki temu w jednym programie administrator ma wgląd do wszystkich podlegających mu obiektów niezależnie od prowadzonego modelu monitoringu. Nasza propozycja posiada mocno rozbudowany pion analityczno-raportujący pozwalający na tworzenie raportów nieograniczonych w czasie i wyczerpujący niemalże wszystkie techniki (graficzne i analityczne) obrazujące zużycie energii i mediów dostępne w Europie, polegające na raportowaniu zużyć w czasie, obciążeń sieci, porównywaniu ich oraz przedstawianiu w postaci raportów wskaźnikowych. Aplikacja gotowa jest do wyznaczania nowych standardów w systemach monitoringu energetycznego, jesteśmy w stanie stworzyć dla Państwa każdy raport jeśli tylko będzie on oparty o dane, które w jeden z dostępnych sposobów trafią do aplikacji.


Księgowość Energetyczna EA - Energy Accounting

to podstawowy element systemów zarządzania energią, dane gromadzone są w postaci wirtualnego odzwierciedlenia faktur rozliczeniowych za energie i media, dzięki nim system zasilany jest w bardzo istotne parametry sieciowe rejestrowane i rozliczane przez dostawców energii i mediów. Dane o zużyciach oraz parametry sieciowe poddawane są szczegółowej analizie porównawczo-rozliczeniowej z systemami MMR, AMR, HMR. Ten element systemu stoi na straży kosztów ponoszonych na utrzymanie budynków poprzez walidację faktur co do poprawności ich wystawienia: badania prowadzone w Europie Zachodniej wskazują, że jedynie nie więcej niż 20% faktur od dostawców ciepła, wody czy energii jest wystawionych prawidłowo. Różnice najczęściej wynikają z błędów zagnieżdżonych w aplikacjach bilingowych, używanych przez dostawców. Znamienne jest - jak pokazuje doświadczenie - są to błędy najczęściej wpływające niekorzystnie na wysokość płaconych rachunków z punktu widzenia klienta. Jedynie właściwa walidacja rachunków może upewnić nas, o rzetelności ich zawartości (również niebagatelną przyczyną są błędy generowane przez liczniki - proszę zwrócić uwagę, że liczniki podlegają tym samym prawom zużycia i defektywności co inne urządzenia mechaniczne lub elektrotechniczne, jednak rzadko zdarza się ujawnienie takich usterek).

Księgowość energetyczna staje się wręcz niezbędnym elementem przy planowaniu budżetu rocznego na energie i media, gdyż wszystkie informacje do jego określenia ukryte są pod kilkoma kliknięciami aplikacji.


Monitoring Manualny MMR - Manual Meter Reading

to podstawowy model kontroli zużyć energii i mediów, który polega na fizycznym odczytaniu parametrów wyświetlanych przez licznik i wprowadzeniu ich do aplikacji w celu analizy i rozliczeń. Określając odpowiedni interwał odczytywania i wprowadzania danych z liczników, pozwala na osiąganie oszczędności i optymalizacje kosztów związanych z opłatami stałymi i zmiennymi energii i mediów. Technologia stosowana jest równolegle z systemami automatycznego monitoringu AMR dając niemalże te same funkcjonalności. W systemach monitoringu ręcznego to użytkownik decyduje o częstotliwości odczytywania i gromadzenia danych z liczników rozliczeniowych. Najbardziej rozpowszechniona częstotliwość wprowadzania danych w systemach MMR to dwa razy dziennie, pozwala ona na analizę zużyć w czasie pracy jak i uśpienia obiektu, tym samym stoi na straży wszystkim awariom i niepożądanym poborom energii i mediów. Systemy MMR dzięki niewielkim nakładom związanym z wdrożeniem i użytkowaniem znajdują zastosowanie w wielu placówkach użyteczności publicznej i obiektach gospodarczo-przemysłowych. Miasta, które wdrożyły system ręcznego monitoringu zużycia energii i mediów w placówkach użyteczności publicznej to między innymi: Wrocław, Łódź, Kielce, Opole, Katowice, Bytom, Grudziądz, Oborniki, Gorzów Wielkopolski, Sokołów Podlaski, Nysa, Legnica, Wałbrzych, Głogów, Skarżysko-Kamienna, Jelenia Góra i wiele innych.


Monitoring Automatyczny AMR - Automatic Meter Reading

to zaawansowane narzędzie służące do pełnej kontroli nad efektywnością energetyczną obiektu. Dane do systemu AMR trafiają w sposób automatyczny poprzez wyjścia impulsowe bądź protokół M-Bus, w które wyposażone są liczniki pomiarowe będące składową systemu. Monitoring automatyczny to narzędzie, które oprócz zużyć rejestrowanych 96 razy na dobę (co 15 min) z każdego punktu pomiarowego, wizualizuje obciążenie sieci (moc wykonaną) zgodnie z interwałem stosowanym przez dostawców energii i mediów. Standardowe parametry rejestrowane (monitorowane) przez system AMR to: zużycie Energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu, wskazania temperatur wewnętrznej i zewnętrznej, oraz wszelkie instalacje technologiczne. Monitoring automatyczny, ze względu na inwestycję w jego instalację, używany jest w obiektach o znacznych zużyciach (z naszego doświadczenia graniczna wartość zużyć wszystkich mediów i energii w obiekcie to 80 tys. zł rocznie, poniżej tej kwoty powinno stosować się system MMR). Miasta, które wdrożyły system automatycznego monitoringu zużycia energii i mediów w placówkach użyteczności publicznej to między innymi: Wrocław, Kołobrzeg, Katowice, Bytom, Chorzów, Gdańsk, Lubin, Płock, Sanok, Strzelce Opolskie, Zielona Góra i wiele innych.


Monitoring Hybrydowy HMR - Hybrid Meter Reading

to model monitoringu, który łączy w sobie funkcjonalności dwóch ww. systemów, oparty o tę samą platformę analityczną. HMR pozwala na dopasowanie typu monitoringu do każdego z przyłączy znajdujących się w obiekcie. Zaletą systemu jest jego uniwersalność i walory ekonomiczne, które pozwalają stworzyć narzędzie wręcz idealne dla administratorów ceniących sobie dostępne funkcjonalności systemu, świadomość energetyczną użytkowników i koszty wdrożenia systemu.

KONTAKT

Zapytania ofertowe / Pytania o rozwiązania


REUS SERVICE Sp. z o.o.

pl. Solny 16
50-062 Wrocław
POLSKA

poczta elektroniczna:

biuro@reus.pl

telefony:

tel.: +48 71 39 16 500
fax.: +48 71 39 16 501